Urząd Gminy w Dźwierzutach

Poniedziałek 19.03.2012

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

ZARZĄDZENIE Nr 1/2007

po.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Dźwierzutach

 z dnia 31.05.2007r

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1593 z późn.zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

 

 

po.Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dźwierzutach

 

Urszula Stryjewska

 

 

 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DŹWIERZUTACH

Wykaz załączników:

Nr 1 - Opis stanowiska pracy
Nr 2 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Nr 3 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Nr 4 - Kwestionariusz Oceny Kandydata - Rozmowa Kwalifikacyjna
Nr 5 - Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów
Nr 6 - Informacja o wynikach naboru
Nr 6a - Informacja o niezatrudnieniu żadnego z zakwalifikowanych kandydatów


Wytworzył: Urszula Stryjewska

Udostępnił:  Maciej Gołębiewski (2007-05-31 11:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:  Maciej Gołębiewski (2007-05-31 12:20:29)

DRUKUJ    
Statystyki serwisu | Pomoc | Wersja 2.5.8s (21.11.2011)

ilość odwiedzin: 249700